گروه صنعتی آرتا پایش تبریز

گروه صنعتی آرتا پایش تبریز

کنترل و اتوماسیون صنعتی

کنترل و اتوماسیون صنعتی - تامین، طراحی، ساخت و اجرا

تبریز - خیابان ارتش جنوبی - ساختمان ماهان - طبقه سوم - واحد دو

تلفن های دفتر: 35566156 - 35566157